Född  och uppväxt i Stockholm, bosatt i Linköping

Utbildning
Grafikskolan Forum, Malmö
Fil kand Beteendevetare
Dramatiska Institutet AP-linjen
Dramatiska Institutet Interaktiva medier
Konstvetenskap
Folkhögskolelärarlinjen