• offentlig konst

          Bärstadsskolan, Ekängen Linköping, Fyra klot (bär) som lyser på skolgården samt
          20 inglasade bilder inomhus,  2014


Ånestaskolan "Mellan oss" målningar samt inglasad bild, Linköping, 2021


Brokinds sporthall, lysande bild på fasaden samt 4 inglasade bilder inomhus, 2018


Länsbiblioteket i Linköping  "om skrivandets historia"  2001


Nacka sjukhus, dagkirurgin 4 inglasade bilder monterade i taket med ljus bakom, samt 2 grafiska blad monterade på väggen